درود بر ویکی پدیا که همه دشمنان انصار الله را کنار هم چید تا خط کفر آشکار گردد. وقتی ناتو، بلک واتر (آکادمی)، داعش و عربستان کنار همدیگر نشستند...