عده ای هستند که برخلاف چماق به دستان رسانه ای تجدیدنظر طلبان و چپ های افراطی وطنی، نظیر مملکته، آمد نیوز و وحید آنلاین، کمتر کسی توجه ای به آن ها دارد یا برخی از آن ها را حتی نمی شناسند.
در سند زیر تلاش شده تا برخی از افراد کلیدی تئوری پردازی و جریان ساز این طیف را معرفی کند. گرچه پر از کمی و کاستی است و لازم است مخاطب خود نیز کمی به تلاش دست اندازی کند!
در این سند از سران فتنه(موسوی و کروبی) حرفی به میان نیامده است زیرا نگارنده سندی بر این مدعا که آن ها دارای شعور و درک تئوری پردازی باشند را به دست نیاورد!!
یا علی(ع)

دانلود سند


لطفا در بخش نظرات، نظر خود را بنویسید.
محتاج دعا