آقا سید احمد خمینی رنج های فراوانی پس از درگذشت امام امت کشید.
پاره ای از آن ها را، او در کتاب رنجنامه به آیت الله(؟) منتظری به رشته تحریر کشیده است.

این روزها با انتشار فایل سخنرانی اعتراض آقای منتظری به اعدام های دهه شصت، بیش از پیش به ساده لویی ایشان پی می بریم.

جالب اینجاست این فایل صوتی را صدای کودتا علیه ملت(BBC) منتشر ساخته است، که این خود بیانگر وضعیت جبهه مقابل نظام برای براندازی است. و دست هایی را نشان می دهد که گرچه بی صدا، اما تند و خشن در حال کشیدن طرح های توطئه علیه امت مسلمان ماست.

متن اصلی این کتاب نایاب را اسکن کرده ایم و به صورت فایل  DJVU منتشر کرده ایم.

برای آشنایی با فایل های djvu و باز کرده آن ها اینجا را کلیک کنید.

برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

نسخه PDF این کتاب را از اینجا دانلود کنید.