وقتی که رویترز خبر را منتشر کرد، همه تقریبا شوکه شده بودند...
چندان دور از انتظار نمی نمود. بالاخره آمریکاست و خریت هایش...
اما صدور قانونی برای منع ورود ایرانیان به آمریکا، آن هم در حالی که تمام سرمایه گذاری های غرب، برای نابودی نظام ایران، مبتنی بر قدرت نرم است، یعنی محروم ساختن سرویس های امنیتی این کشور از سرمایه هنگفت نیروی انسانی کارآمد و بدردبخور.
CIA زمان و هزینه های هنگفتی را برای تربیت نیروی های چماق به دست رسانه ای و مطبوعاتی و همچنین حقوق بشری در ایران کرده است. حالا تصورش را بکن که دیگر ورود همین Agent ها هم به این کشور مسدود شده است!!
ترامپ، چیز زیادی از سیاست نمی داند و به خیالش دست به ماشه بردن برای شلیک به تمامیت ارضی ایران به راحتی نعره کشیدن بر سر مخالفانش از پس تریبون است!
ناراحتیم. همه ملت نارحت هستند. ناراحت برای مردان آرامیده زیر آوارهای پلاسکو، برای مدافعان حرم در آنسوی مرزها (فارغ از هر ملیت و نژادی و دین و مذهبی) و ناراحتیم برای همـوطن هایی که سر گشته در خاک غریبند...

ناراحتیم برای مردممان که حالا از خانواده هایشان در خاک غریب دور افتاده اند و از زندگی...

شی هوان، امپراطور اسطوره ای چین، که دستور ساخت دیوار چین را صادر کرد، آن وقت فقط 18 سال داشت و تصورش این بود که از حمله مغول ها به امپراطوری اش دفاع می کند.
طولی نکشید که مغول ها بخش از دیوار را فرو ریختند و مقداری از امپراطوری را از آن خود کردند.
اینک ترامپ 70 سال دارد و 45 مین رئیس جمهور کشوری است که تا فروپاشی انسانی و اقتصادی فقط چند متر فاصله دارد، و می خواهد با دیوار کشی از کشورش (؟) در برابر تروریست هایی که با پول مالیات همان مردم و تلاش های شبانه روزی سرویس های اطلاعات خارجی همان کشور، آموزش دیده و مسلح شده اند محافظت کند!
جبهه تجدید نظرطلبان و حامیان آن ها در خارج و داخل از کشور، این روزها خوب طعم تلخ تحریم را می چشند... فذوقوا ما کنتم تکنزون...
این نتیجه سال ها دم تکان دادن برای تمدن احمق هاست...
تریتا پارسی، دست پاچه شده... پیام تویتیر می دهد و بیانیه...
انگار نمی داند آدمی که عمری سرش به سیمان و بتن گرم بوده این چیزها نمی شناسد...