مَا قَطَعتُ رَجائِی مِنکَ
هرگز رشته امیــدم از تو قطع نـمی شود... (فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی)