این روزها حال و هوای تولید ملی خراب است. غرور و غیرت ایرانی روی فوتبال و امثالهم بیشتر از کالای ساخت دست کارگر کشور خودش است...
تکه کلام این روزها شده: ایرانیه، به درد نمی خوره ... انگار آن بابای ژاپنی و آمریکایی از روز اول شروع کارشون بهترین و با کیفیت ترین کالاها رو می ساختن ...

چقدر الکی، بعضی مغرورند...

آن سوی دنیا که نصف ما این سوی دنیایی ها تمدن و غرور تاریخی هم ندارند، اینگونه به ملیت خودشان افتخار می کنند...
عکس از کانال: فرنگ نوشت