مدتی پیش بود که پس از سرشاخ شدن تهیه‌کنندگان انقلابی مستند شبنامه با جریان سازمان‌یافته نفوذ استارتاپی در ایران، کانال تلگرام این تیم هک (؟) شد...
نفوذگرها، مدتی به انتشار مطالب الکی و بدردنخور در حوزه‌های مختلف کارآفرینی مرتبط با برخی افراد و جریانات مخالف‌شان پرداختند و سپس در پستی دیدنی ادعایی مضحک را مطرح کردند!


معلوم نیست چرا با گذشت این همه وقت، چرا هنوز این عده به راحتی به انتشار مطالب در کانال هک شده عده‌ای دیگر می‌پردازند و نهادهای امنیتی کشور، هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌کند...!!

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره گمانه‌های روش هک کانال شبنامه، این فایل را بخوانید.