این روزها ملت، خیلی مهم شده اند!
از دو سوی اقیانوس پیام تبریک می گیرند بابت عید نوروز! عیدی که در نیم از دنیا گرامی داشته  می‌شود! ولی روسای جمهور دو سوی اقیانوس، فقط آن را به ایرانیان تبریک می گویند!(عکس از کانال تلگرام دیتاویز)

رئیس جمهور آن سر دنیا را می دانم هیچ غلطی نمی تواند بکند هرچند که دستش هم از این سر دنیا کوتاست، اما این رئیس جمهور را واهمه دارم! که همه کار می تواند بکند و هیچ کار نمی کند!!
پیام پرزیدنت ترامپ را از اینجا بخوانید. (متنش انگلیسی است. فارسیش هم پیدا می شود.)
ویرایش: دیدم درست نیست پیام پرزیدنت ترامپ را این شکلی منتشر کنم. گفتم هم طراز با رئیس جمهور روحانی باشد، بهتر است! این هم از این...


از آنجایی که دکتر حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی اهل وب بازی نیست، پیامک داد!از این دو کلمه ای که در کروشه نوشته، برداشت ناطوری کرده ام! انشاله اشتباه برداشت کرده باشم. (بیشتر به رمز کودتای 28 مرداد می ماند! امیدوارم آقای آشنا پیامک را ننوشته باشد!!)