مجمع اصلاح طلبان مطلب جالبی را منتشر کرده!
مغلطه ای به سبک تاج‌زاده!
ساده لوها!
خیال می کند اگر کلینتون هم:
- معترضینش را چپ و راست به خیابان ها می خواند
- سه چهار رسانه ی بزرگ ضد نظام اش بلند بلند داد و بیداد برای دروغ هایی که زده نشده بود، راه می انداختند و ضد رژیم احمقانه ایالات متحده معرکه می گرفتند
- به روند زندگی عادی مردم حمله می شد و ملت را بیگناه قتل عام می کردند آن هم وسط خیابان
و صدها گناه نابخشودنی دیگر
 امروز هم کلینتون صاف صاف توی خیابان راه می رفت و به همه لبخند می زد...
شعور کلینتون از سران فتنه 88 به مراتب بیشتر است...! این را پس از انتخابات ایالات متحده دیدیم...