مردان و زنانی جذب بازی بزرگ و خطیر جاسوسی شدند که در برابر عظمت آن خرد و حقیر بودند.(پیتر رایت، کتاب شناسایی و شکار جاسوس)
در مدل زیر به روش های جمع آوری اطلاعات خام از سراسر دنیا به شیوه های سرویس های امنیتی اشاره شده است...
برای دیدن تصویر بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.