گاردین: دختران مسلمان سوییسی «باید» در کلاسهای شنای مختلط شرکت کنند

 دادگاه حقوق بشر اروپا از تصمیم دادگاهی در سوییس مبنی بر جریمه والدینی که اجازه نداده بودند دختران‌شان برای شنا به کلاس مختلط بروند، حمایت کرده است. والدین این دختران که تابعیت دوگانه ترکی- سوییسی دارند، به حکم دادگاه سوییسی اعتراض کرده بودند. آنها گفته بودند که لزوم شرکت در کلاس‌های شنا به عنوان بخشی از برنامه‌های تربیت بدنی برای دختران‌شان، حق آنها را در آزادی اندیشه و مذهب که در بند ۹ کنوانسیون حقوق بشر اروپا آمده، نقض می‌کند. اگرچه دادگاه حقوق بشر اروپا تایید کرده که الزام دانش‌آموزان به شرکت در کلاس شنا با آزادی مذهب مداخله دارد، حکم داده که این الزام با هدف مشروع حمایت از دانش‌آموزان خارجی در مقابل محرومیت اجتماعی ایجاد شده است. این حکم تاکید می‌کند که مدارس نقش مهمی در تشویق به «ادغام اجتماعی» به خصوص برای کودکانی که از کشورهای خارجی می‌آیند، دارد./عصراندیشه
https://goo.gl/zXOTZu