محمدتقی جعفری از جملهٔ فیلسوفان مسلمان و مولوی‌شناسان معاصر ایرانی می‌باشد.وی درس نخوانده بود، ولی حافظه‌ای بسیار قوی داشت و غالب سخنان پندآموز را به طرزی شیوا بیان می‌کرد.
برای دانلود سخنرانی های ایشان لینک زیر را کلیک کنید.

دانلود مجموعه سخنرانی های علامه جعفری