«شما می‌بینید یک کلمه‌ی فرنگی که وارد کشور میشود، فوراً بزرگ و کوچک و عمامه‌ای و غیرعمامه‌ای و مانند اینها، همه این کلمه را به‌کار میبرند. خب چرا آقا جان؟ چرا ما این‌قدر مشتاقیم و تشنه‌ایم که تعبیرات فرنگی به‌کار ببریم؟ چرا؟ این همان حالتی است که به ارث برای ما گذاشته‌اند. این همان حالت دوران طاغوت است که دوران جوانی خود ما است. بنده یادم است؛ من خودم هم آن وقتی‌که جوان بودم، کأنّه مسابقه گذاشته بودیم که از این تعبیرات فرنگی استفاده کنیم. هرکه از این تعبیرات بیشتر استفاده میکرد، نشان‌دهنده‌ی این بود که روشنفکرتر است و آگاه‌تر است و مانند اینها. این غلط است. هویّت مستقل، اوّلین چیزی است که ما بایستی در جوان خودمان، در نوجوان خودمان رشد بدهیم و پرورش بدهیم.»
رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان و فرهنگیان، ۱۳۹۵/۰۲/۱۳


بیانات رهبر معضم انقلاب پیرامون گسترش بی رویه برخی زبان های خارجی در وطن

   "زبان فارسی بزرگترین دارایی فرهنگی و مشترک تمام ما ایرانی هاست، کمی بیشتر دور از تعصب های قومی، نژادی و مذهبی آن را پاس بداریم. باشد تا آیندگان میراث گران سنگی از پیشینیان داشته باشند تا به واسطه آن همواره متحد و یکپارچه بمانند و وطن عزیزمان از دوری ملتمان بیشتر صدمه نبیند."