مدتی است این واژه را از آدم های مختلف می شنویم اما راستی Fact Sheet یعنی چه؟

    به گفته گوگل ترنسلیت فکت شیت یعنی:


a sheet of paper giving useful information about a particular issue, especially one distributed for publicity purposes.
A fact sheet , listing information and contact numbers for cocaine users and their parents is one option, and they are also considering whether Gemma's story could be reproduced and used in schools.

    و البته ویکی پدیا در دو صفحه فارسی و انگلیسی خود این گونه فکت شیت را ترجمه می کند:


En:

A fact sheet, factsheet or (in some industries) one-sheet is a presentation of data in a format which emphasizes key points concisely. The layout is simple and often standardized, e.g. using a table, bullet points and/or headings, and is usually on a single printed page.

Fact sheets often contain product information, technical data, lists, statistics, answers to common questions (e.g. FAQs), educational material, or how-to, "do-it-yourself" advice. They are sometimes a summary of a longer document.

 فا:

تک‌برگ که در کاربرد به انگلیسی به آن Fact sheet و One sheet هم می‌گویند، ارائه‌ای از داده‌ها در قالبی است که نکات کلیدی در آن برجسته شده باشد. نوشتار تک‌برگ چارچوب استانداردی دارد مانند داشتن سرفصل، بیان نکات با جداکننده‌های توپی یا نقطه‌ای و استفاده از جدول. تک‌برگ معمولاً در یک صفحه خلاصه می‌شود.

تک‌برگ معمولاً دربردارندهٔ اطلاعات محصول، فهرست‌ها، آمار، پاسخ به پرسش‌های معمول، موارد آموزشی و توصیه‌های مربوط به چگونگی انجام کار [۱] است. همچنین گاهی تک‌برگ خلاصهٔ یک سند یا مدرک بلندتر است.

    همچنین در لغت نامه آنلاین آکسفورد نیز در این باره این گونه آمده است:

a piece of paper or an electronic document giving information about a subject, especially (in Britain) one discussed on a radio or television programme.


    البته مدتی است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی به پیشنهاد دکتر حداد عادل معادل زیبای گزاره برگ را برای این واژه برگزیده است.

برای اطلاعات بیشتر به مراجع زیر رجوع کنید.

1- همه آنچه باید درباره فکت شیت بدانید؛ آنچه این روزها نقل محافل است.

2- گزاره برگ جایگزین فکت شیت شد.

3- از راز ضریف تا جمع بست.