یادم است پیشتر دیده بودم دختر یکی از شهدای مدافع حرم از حضرت آقا چیزی خواسته بود!

«کلاه صورتی» یادگاری که «نهال» از خبرگزاری مهر گرفت.